عضویت در کانال
کانال شهریدکی (فروش عمده لوازم خودرو)
نمایندگی رسمی ایساکو،دینا پارت،آماتاصمد،......