مشاهده کانال
شبکه اطلاع رسانی بسیج سازندگی
جهت ارسال اخبار به نام کاربری زیر پیام دهید: @HosseinGhaseemi ما را در پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی کشور به آدرس: https://sazandegi.ir همراهی فرمایید.