مشاهده کانال
هنرستان ایساکو | آموزش مکانیک و برق خودرو
تخصصی ترین هنرستان مکانیک خودرو در ایران | آموزش و پرورش منطقه ۱۹ تهران | آموزش مکانیک خودرو | آموزش تعمیرات موتور خودرو | آموزش تعمیر گیربکس و جلوبندی | آموزش تعمیرات برق خودرو | آموزش تون آپ (تنظیم موتور) | آموزش سیستم سوخت رسانی کاربراتور و انژکتوری | وب سایت هنرستان ایساکو : isacoschool.ir