مشاهده صفحه روبینو
جمعیت افغانستانی‌های مقیم ایران
تشکلی حاصل از پیوند برادرانه مهاجران افغانستانی مقیم ایران و جوانان انقلابی ایرانی پیرو خط امام و رهبری مدظله