مشاهده کانال پیام‌رسان
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور فعال در حوزه‌های پژوهشی و آموزشی شماره تماس: 22801900 سایت رسمی : www.imps.ac.ir *شناسه کانال‌های رسمی در پیام رسان ها و شبکه های *اجتماعی :imps_ac_ir@ *ادمین : @admin_imps