مشاهده صفحه روبینو
روح اله حبیبی فرد
بانک غذای زنده آبزیان خلیج فارس. شرکت گهر زیست فناور. تولید کننده انواع میکرو جلبک،روتیفر،انفوزوئر و انواع دافنی ها. آموزش،پشتیبانی و تامین ملزومات.