مشاهده کانال
تبیین منظومه فکری حضرت اقا 1
دوستان عزیز سلام: دوستانی که تمایل به گذراندن سیر مطالعاتی حضرت اقا هستند وارد گروه ،گروهبندی مباحثاتی کتابهای حضرت اقا شوید. https://rubika.ir/joing/CECBAEIA0QPPNNEUDAWFSHPWHUSSWIUT