مشاهده کانال پیام‌رسان
صنایع برق و روشنایی هدایت گستر
💡تأمین و تولید ملزومات برق ☎️ ۰۳۱-۹۱۰۰۳۱۴۱ ☎️ ۰۲۱-۹۱۳۰۳۳۳۶ Linkedin 👉 hedayatgostar Instagram 👉 hedayatgostar