مشاهده کانال پیام‌رسان مشاهده صفحه روبینو
همیارمعمار
مشاوره فنی با تیم کارشناس تخصصی،باهدف ارتقاء جایگاه مهندسان،رعایت قوانین مقررات ملی ساختمان،مديريت #مهندس صابردوات گران Www.yarmemar.ir https://instagram.com/hamyar.memar