مشاهده کانال پیام‌رسان
آموزش زبان انگلیسی| میلاد حیدری
مکالمه #انگلیسی رو . خیلی راحت و روون😍 با عبارتهای کاربردی و روزمره یاد میدم ، . راه ارتباطی @Fispik2