مشاهده کانال پیام‌رسان مشاهده صفحه روبینو
نهالستان فراز نهال
بزرگ‌ترین تولید کنده نهال های اصلاح شده و پیوندی تولید کننده گردوهای پیوندی فرنور وچندلر وژنوتیپ برتر ارسال نهال به تمام نقاط کشور ازطریق اتوبوس رانی وتیپاکس