مشاهده کانال
«° فالوور گیر °» «*• فالور •*»
روزی 600تا فالوور بگیر شاخ شی😹😽 @fallower00 :شرایط‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ /°•تابع قوانین روبیکا•°\