مشاهده کانال پیام‌رسان
پرورش حلزون فادر فارم کار در منزل
آموزش تکثیر وپرورش حلزون در منزل به همراه مدرک فنی حرفه ای جهت دریافت وام و جواز کسب وتضمین خرید به همراه قرارداد 09126385889 کانال روبیکا https://rubika.ir/faderfarm_halazon پیج اینستا گرام شرکت فادرفارم https://www.instagram.com/anamis_bakhshi سایت شرکت فادرفارم https://www.faderfarmhalazon.com/