مشاهده کانال پیام‌رسان
دکتر پروین صالحی
🔹نماینده مردم شریف شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی 🔹‌عضو کمیسیون بهداشت و درمان 🔹عضو فراکسیون زنان 🔹دبیر کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت dr_parvinsalehi 🆔