مشاهده کانال پیام‌رسان
❁𝑫𝒂𝒓𝒌 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒚 𝑳𝒐𝒓𝒏𝒔𝒖𝒏❁
🌙✨𝚜𝚝𝚊𝚛𝚝: 𝟙𝟜𝟘𝟙/𝟙𝟙/𝟚𝟞 . به دارک‌آکادمیای لورنسان خوش اومدی! پناهگاهی بر بالای تپه‌های دنیای خیالی...! ʟᴏʀɴsᴜɴ: به معنای خورشید نابود شده . لینک ناشناس🌱 https://harfeto.timefriend.net/16776805473793 من🌚🕊️: @Lorn_sun