مشاهده کانال
اندیشه برتر
°•°•°•● ﷽ ●•°•°•°بـا خُــدا باش پادشاهی کـن بـی خُـدا باش هر چـه خواهـی کُـن❤️. جهانیان همه گر منع من کنند از عشق من آن کنم که خداوندگار فرماید.. ارتباط با ما @ahmad1461