مشاهده کانال پیام‌رسان
کانال آموزشی تحلیلی بورسلار
آموزش و تحلیل بازارسرمایه، ارزهای دیجیتال وبررسی سهم های پیشنهادی، تحلیل بنیادی ،تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال . مدیر: محسن دلشاد شماره تماس: 09177816473 💠کانالهای ما https://rubika.ir/bourselarArchive https://rubika.ir/cryptolearning https://rubika.ir/NFTlearning https://rubika.ir/technicallearning