مشاهده کانال پیام‌رسان مشاهده صفحه روبینو
احکام زناشویی ❤️
«هر مؤمنی که با همسرش آمیزش نماید، هفتاد هزار فرشته بال‌هایشان را برای آن‌ها می‌گسترانند و رحمت خدا بر آنان نازل می‌گردد، خداوند هفتاد هزار فرشته را به خدمت زن و شوهری می‌گیرد که بینشان رابطه زناشویی خوبی برقرار می‌شود.» ✅ارسال ایده زناشویی: @Abdulreza313