مشاهده صفحه روبینو
برکت تل
🩺📲 تخصص ما تله مدسین یا همان پزشکی از راه دور است و مسئولیت اجتماعی ما خدمت به اقشار کم برخوردار در حوزه سلامت (شرکت #برکت_تل)