مشاهده کانال
برای مردم | حامیان سید ابراهیم رئیسی
با رأی مردم؛ برای مردم 🇮🇷 کانال های رسمی حامیان سیدابراهیم رئیسی : instagram.com/BaraayeMardom twitter.com/BaraayeMardom eitaa.com/BaraayeMardom t.me/BaraayeMardom . غیر رسمی : http://ble.ir/baraayemardom . ارتباط با ادمین : http://www.nojavania.com/tamas/