مشاهده کانال پیام‌رسان
» باقيات « فروشگاه سلامت محور
تهیه ، تولید و توزیع محصولات سالم ، طبیعی و محلی ایران www.baqiyat.ir ارتباط با مدیر فروش و تهیه محصولات 0912 811 4012 @marketerBaqiyat ارتباط با مدیریت 0912 811 4014 @adminBaqiyat