مشاهده کانال پیام‌رسان
مجتمع حضرت بقیه الله الاعظم عج
‌﷽ کانال رسمی 💠مجتمع حضرت بقیه الله الاعظم عج 💬ارتباط با ما: @baqiatollah_admin . . . 📢سایر راههای ارتباطی https://baqiatollah.org