مشاهده کانال
آهنگ بختیاری
✅ آهنگ بختیاری🎹 اصالت‌ مآ را موزه‌ها فریــاد میزنند🎵🎶 بهترین آهنگ های جدید بختیاری را از ما بخواهید🎹 سآخت انواع :☟ #ڪلیپ‌محلۍ 🎬 #موسـیقۍ 🎤🎧 #بیوگرافی... ┉┄┄✿⟞..🎹..⟝✿┄┄┄┉ ‌ ارت‍‌ب‍‌اط‍‌ ب‍‌ا مدی‍‌ران :☟ @Mohamadjavad_mosavii @Ali_mosavi_80