مشاهده کانال پیام‌رسان
اشعارناب(سین _وفا)
✅️برای ارتباط با ما @sin_vafa ✅️برای ورود به کانال https://rubika.ir/asharkk ✅️هر چه میخواهد دل تنگت بگو💔 https://harfeto.timefriend.net/16704457969954 ✅️ صفحه‌ی روبینو‌ی ما👇😊 https://rubika.ir/sin_vafa ✅️ادیتور کانال👇👇👇 @Colonel_Efect 🛑 استفاده از متن به صورت فورواد