مشاهده کانال
هوش سفید¦ سید علیرضا آل داود
کانال آموزشی هوش سفید، سید علیرضا آل داود ، سواد و تربیت فضای مجازی و رسانه، جنگ شناختی ادراکی 🇮🇷🇷انتشار رایگان پرده نگارها و مقالات حوزه رسانه و فضای مجازی 🇮🇷🇮🇷👇🌹 @aledavood