مشاهده کانال
صوت‌معنوی
﷽ ‌✔سلسله جلسات ومباحث آیات قرآنی وکتب دینی ومذهبی🦋 ✔ نشردهید ... ✔️ نشرمطالب = کمک به ظهور مولا خادمتون⇦ @Mah_mazhour آخرالزمان،بهشت،جهنم ⇦ @mahdavi_114 ملکوت ⇦ @Malakoot_1401 "🌱شروعمون¹⁴⁰⁰/⁹/⁴ ➣🌧