مشاهده کانال
💞عاشقان مهدی(عج)💞
﴾﷽﴿ حࢪف‌ازانټظا‌ࢪزدن‌ࢪاحتہ|🗣↯ ○●اَمــامنټظࢪبۅدن‌خیݪےسخټہ ...!💔••مـدټھاسټ‌ڪھ•• ✨‌‌‌اِماٰم‌زمان(؏)ݥنټظࢪِماسټ...!⇝ ټاشایـدازغیبت‌ڪبࢪۍظھۅࢪڪنیم)|🌱 _--_--_--_--_--_--_--_ ❦︎❦︎مـכیࢪمۅن⇝↯ @Parcham___dar___Agha ❦︎❦︎اכمیݩ‌ټب⇝ @Nilofarnajm ●•ڪپۍ‌‌فقط‌بࢪاےاعضاۍ‌ڪاناݪ‌با ذڪࢪ صݪۅاټ‌بࢪاۍ‌سݪامټے‌اقا‌*عج*✅