مشاهده کانال پیام‌رسان
سازه های گنبدی
⭐لطف خداوند شامل کسی خواهد بود که با مردم صادق باشد ⭐ ✔ آدرس کانال در تلگرام 👇 👇👇 t.me/pey20