مشاهده کانال پیام‌رسان
کانون فرهنگی نسیم غدیر
کانال رسمی کانون فرهنگی، تبلیغی نسیم غدیر شهرستان علی آباد کتول (کد ثبت: 328020015) در پیام‌رسان روبیکا www.NasimeQadir.ir