مشاهده کانال پیام‌رسان
مهرپل، یکپارچه و سازگار در مسیر توسعه هوشمند
مهرپل یک وب‌سایت اینترنتی است که محصول کسب و کارها را در ده‌ها حوزه به فروش می رساند. همچنین تمامی کسب‌وکارها دارای یک سایت مدرن، با تعیین سطح دسترسی و سایر قابلیت های مورد نیاز در پنل خود می باشند و از سوی دیگر امکان ثبت چندین کسب‌وکار به صورت همزمان برای مدیریت، اجرا و نظارت سریع فراهم شده است.