مشاهده کانال پیام‌رسان مشاهده صفحه روبینو
『کافه کلیپ لری بختیاری』
#کلیپ_لری‌بختیاری 🎹اصالت‌ مآ را در موزه‌ها فریــاد میزنند💛🎈 تاسیس : 1400.4.22 لینگ کانال اصلی ❤️👇🏾 @LATIBASH_1 لینگ کانال دوم❤️👇🏾 @Lorbakhtiyariii. لینگ کانال سوم ❤️👇🏾 @asianhmdlbar شرایط تبلیغات. 👈 @tabligatkafe ارت‍‌ب‍‌اط‍‌ ب‍‌ا مدی‍‌ر واسه تبلیغ :☟ @BAKHT_LOR_YARI1382