مشاهده کانال پیام‌رسان
کـی‌بـُرد
🏆 کی‌بُـرد؛ رویداد ملی دانش‌آموزی IT ‌ از مجموعه رویدادهای استعدادیابی همراه اول در حوزه فناوری‌های دیجیتال ‌ ثبت‌نام ⤵️ kibordevents.ir