مشاهده کانال پیام‌رسان
بیمارستان شهید مصطفی خمینی
پایگاه اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) این کانال توسط روابط عمومی بیمارستان اداره می گردد. ارتباط با ادمین: @adminpr1