مشاهده کانال پیام‌رسان
̶❲.دخـ‌تـ‌رانه‍‌ ‍‌رویـ‌ایـ‌ی🍊🌸.❳
💦"بــــه نــــامـــی یـــــزدان"🌊 #تابع.قوانین.روبیکا ‌ کاش غایب میشدی... اما؛فقط در جان من💕🌱 مثبت نگر باش دختر جان🍊🌸 #روانشناس.خودت.باش.ir 💁✨ ‌ ѕтαят:99/9/¹0🐈💛 ‌ 🍓⛹🏻‍♀³00------------ ²50------------²00🍓⛹🏻‍♀ منم^^🐕:@YASI_X_NEW . ╗▲کپے؟!⬌حرام🚫-!▼╔