مشاهده کانال پیام‌رسان
مکالمه انگلیسی| میلاد حیدری
مکالمه #انگلیسی سخت نیست بد آموزش دیدیم! . خیلی راحت و روون😍 با عبارتهای کاربردی و روزمره یادمیگیری ، . راه ارتباطی @Fispik2