مشاهده کانال پیام‌رسان
خبرگزاری بسیج
🔊 کانال خبرگزاری بسیج کانال رسمی سازمان بسیج مستضعفین برای انعکاس خدمات بسیجیان عزیز در سراسر کشور سایت: Basijnews.ir